دوره آموزشی آشنايی با اهداف و مزايای سيستمهای مکانيزه مديريت نگهداری و تعميرات ((CMMS)

استراتژی سازمان ها در حوزه نگهداری و تعميرات و فناوری اطلا عات.

آشنايی با بهبود فرآيندی نگهداری و تعميرات و مديريت دارايی های سيستم

  آن CMMS چرخه نگهداری و تعميرات و نقش

 

آشنايی با روش های ارزيابی و انتخاب

آشنايی با مفاهيم و اجزاء نرم افزار و کاربرد و انطباق آنها با نيازمندی های واقعی صنعت

معرفی نرم افزار های پرکاربرد ايرانی و خارجی در زمينه نگهداری و تعميرات

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار