دوره آموزشی ارزيابي عمر باقيمانده قطعات و تجهيزات نيروگاهي

اهميت و ضرورت تخمين عمر باقيمانده
معرفي فولادهاي مورد استفاده در اجزاي بويلر
خرابي‌هاي ناشي از خزش و گسيختگي تنشي
خرابي‌هاي ناشي از خوردگي‌هاي سمت آب/بخار
خرابي‌هاي ناشي از خوردگي‌هاي سمت دود
روشهاي محاسباتي تخمين عمر
روشهاي غير مخرب تخمين عمر
روشهاي مخرب تخمين عمر
روشهاي بازرسي اجزاي بويلر
متدولوژي تخمين عمر و مطالعات موردي

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار