دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی پیشرفته

تشریح و تنظیم شیرهای فشار شکن pressure relief valve
تشریح ساختمان داخلی pilot pressure relief valve و کاربردهای صنعتی در کارخانجات
طراحی ، تحلیل و تحلیل مدارهای   
تشریح شیرهای تابع فشار pressure sequence valve
تشریح اجزاء شیرهای کاهنده فشار pressure reducing valve
تشریح اجزاء داخلی شیرهای ترمزی در مدار bracke valve
کاربرد شیرهای کانتر بالانس در صنعت
کاربرد شیرهای هیدرولیک over center valve
آشنایی با آکومولاتور ها و کاربردهای صنعتی آنها
*معرفی پمپ های دوتایی در مدار های کارخانجات صنعتی
تشریح و تجزیه و تحلیل مدارهای کنترل جریان جهت سنکرون نمودن جک های دوتایی در مدار
بحث سایزینگ و انتخاب المانهای هیدرولیک و محاسبه فنی آنها
کاربرد شیرهای کارتریجی در مدارات هیدرولیک صنعتی و تجزیه و تحلیل چند نمونه مدار کاربردی
تجزیه و تحلیل مدار پرس در صنعت هیدرولیک
تشریح و کاربرد پمپ های دوتایی در صنعت هیدرولیک و ارائه نمونه کار شده عملی
آشنایی با مفهوم کنترل تناسبی هیدرولیک
تشریح ساختمان داخلی شیرهای proportional
آشنایی با شیرهای سرو ولو servo valve
ارائه چند نمونه مدارات شیرهای تناسبی و سرو ولو در صنعت هیدرولیک

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار