مدلسازی با استفاده از نرم افزار ANSYS

-طریقه  نصب نرم افزارAnsys 12

-مقدمه ای بر اجزاء محدودFinite element (اصطلاحات: المان-گره)

-آشنایی با محیط Ansys  product luncher و ملزومات آن

-آشنائی با قسمتهای مختلف برنامه Ansys 12 - آشنائی با منوی های اصلی Ansys

- روشهای تعیین نمایش مدل در محیط گرافیکی - بررسی منوهای File و Plot

-ابزارهای منو File (انواع روشهای ذخیره و بازیابی)

-مدلسازی دو بعدی و سه بعدی،ترتیب و سلسله مراتب موجود در مدلسازی

- نحوه انتخاب اشیاء در محیط گرافیکی ، نحوه حذف اشیاء در محیط گرافیکی

-دستورات operation ( copy,rotate…)

- نحوه ایجاد نقاط کلیدی

- انواع روشهای ایجاد خط در محیط گرافیکی

- گرد کردن محل تقاطع خطوط

- نحوه ایجاد سطوح دو بعدی

- سایر روشهای ایجاد سطوح و گرد کردن محل تقاطع سطوح

- روش اجرای دستور Extrude

- استفاده از دستورات Add و Glue برای متصل کردن خطوط و سطوح به یکدیگر

- آشنائی با دستورات Subtract و Divide

-مش بندی (منظم،بی نظم)،انتخاب المان

-مش بندی دوباره و اصلاح مش زده شده(refine mesh)

-دستور Concatenate جهت بکپارچه کردن چند خط

- آشنائی با المان های دو  بعدی Link

-مدلسازی خرپای دو بعدی

-تحلیل خرپای دو بعدی تحت بار (به صورت گره و یا نقطه)

-مدلسازی خرپای سه بعدی

-تحلیل خرپای سه بعدی تحت بار متمرکز

-آشنایی با المان های سه بعدی( beam3)

- تحلیل تیر یک سر گیر دار تحت بار متمرکز

-تیر های با مقاطع استاندارد (beam 188,189)

-مدلسازی تیر ساده

-تحلیل تیر تحت بار متمرکز و گسترده

-تیرهای ترکیبی(تیرهای ساده،با مقاطع استاندارد،قاب ها)

-مدلسازی تیر های ترکیبی

-صفحات نازک تحت فشار(المان های plane 42,shell 63)

-تحلیل تنش صفحه‌ای در صفحه سوراخدار

-تحلیل تنش قاب دو بعدی تحت بارگذاری عرضی

-تحلیل تنش قاب دو بعدی با استفاده از مش‌بندی منظم و غیر منظم

- آشنایی با  المان های سه بعدی سالید (solid 45,solid 95)

-مدلسازی مدل های پیچیده در نرم افزار های طراحی و وارد کردن آنها به داخل نرم افزار Ansys

-تحلیل اجسام سالید تحت بارهای ترکیبی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار