آشنائی با اصول و قوانین مهندسی خرید مواد ،تجهیزات و ماشین آلات

 آشنائی با فرآیند تأیید مواد، قطعات و تجهیزات توسط موسسات بازرسی

آشنائی با قوانین و استانداردهای بین المللی مواد و تجهیزات

آشنائی با بازرسیهای در حین ساخت تجهیزات، بازرسی های در حین آزمایش تجهیزات، بازرسی های قبل از حمل کالا ، نحوه حمل و نگهداری مواد و تجهیزات ، نصب تجهیزات و در پایان راه اندازی آنها

آشنائی با تهیه مدارک مهندسی خرید:

Datasheet

Material Requisition

Technical clarification and alterations

Technical Bid Evaluation

Vendor Documentation Review

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار