انجام محاسبات تاسیسات با استفاده از نرم افزار کریر

تعيين شرايط آب و هوايي

تعيين فضاي تهويه مطبوع شونده

تعيين مساحت فضا

تعيين بارهاي حرارتي روشنائي، تجهيزات، نفرات و بارهاي متفرقه

تعيين مساحت ديوار ها و شيشه ها

تعيين مساحت و نوع سقف

تعيين ميزان نفوذ هوا و تعويض هوا

تعيين نحوه انتقال حرارت از كف فضا

تعيين فضاهاي تهويه نشده

تعيين نوع سيستم تهويه مطبوع

تعيين اجزاء سيستم تهويه مطبوع

تعيين موارد كنترلي سيستم تهويه مطبوع

تعيين نوع محاسبه بار حرارتي و مقادير ضريب اطمينان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار