آموزش مقدماتی نرم افزار CATIA

آشنایی با محیط های مختلف catiaشامل:

آشنایی با ابزارها و منوهای مختلف و گزینه های option مربوط به قسمتهای مختلف

تهیه پرینت و فیلم (محور مختصات، نمایش موضوعات و....)

آشنایی با محیط sketcher شامل:

جعبه ابزار tools

طراحی پروفیل

ویرایش پروفیل

انجام عملیات روی پروفیلها

آشنائی با دستورات اولیه

بررسی دستور Line

سایر روشهای ایجاد خط

نحوه ایجاد نقاط با استفاده از دستور Point

استفاده از نوار ابزار Conic

ایجاد منحنی با استفاده از دستور Spline

نحوه ایجاد دایره و کمان

کار با نوار ابزار Pre Defined Profile

آشنائی با دستور Profile

قید گذاری و اندازه گذاریSketch ها

آشنائی با مفهوم قید گذاری در Catia

بررسی انواع قید در Sketch ها

قید گذاری با استفاده از دستور Constraint

آشنائی با مفهوم اندازه گذاری در Catia

اندازه گذاری Sketch ها با استفاده از دستور Constraint

مقید کردن عناصر هندسی نسبت به هم با استفاده از دستور fix together

متحرک سازی قیود و اندازه‌ها

استفاده از دستور‌های Auto Constraint و قرار دادن تولرانس روی اندازه ها

تحلیل یک Sketch از لحاظ قید های اعمالی

اجرای دستور Measure Item

اندازه گیری فاصله بین دو جزء مختلف

آشنایی با محیط part design شامل:

طراحی مدل های سه بعدی

ایجاد حجم از Sketch ها

استفاده از دستور Pad

روشهای دیگر اجرای دستور Pad

گزینه‌های دیگر کادر Pad Definition

روشهای تعیین ارتفاع مدل ،حجم دادن به Sketch های چند قسمتی

ایجاد حفره در مدلهای سه‌بعدی

ایجاد حفره در Sketch های چند قسمتی

آشنائی با دستور Fillet

گرد کردن لبه‌های مدل با شعاع متغیر

بررسی دستور Chordal Fillet گرد کردن دو سطح غیر متقاطع ،استفاده از دستور Chamfer برای ایجاد پخ در گوشه‌های مدل

آشنایی با محیط Drafting شامل:

نماگیری از قطعات ترسیمی

انواع برش و نیم برش از مدل

استاندارد های اندازه گذاری و علائم نقشه کشی

ایجاد نقشه های کاربردی از قطعات ترسیمی

آشنایی با محیط assembly شامل:

وارد کردن مدل های ترسیمی به محیط اسمبلی و مونتاژ کردن آنها

اعمال قیود به فطعات مونتاژی

شماره گذاری بر روی قطعات

اعمال حالت انفجاری بر قطعه مونتاژ شده

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار