آشنایی با آب بندهای مکانیکی و اصول عملکرد آنها

Fundamentals and principles

Purpose and mechanics of sealing,Basic seal requirements

Seal applications,Operating capabilities,advantages and limitations

Mechanical seal selection procedures

Seal design and classification

Materials of specific / special applications

Hydraulic,Pneumatic,High temperature,Large diameter

Enviromental considerations and control

Seal handling and installation

Seal failures

Seal selection and standards

Troubleshooting failed seals

How to maximize mechanical seal life

Dry gas Seals

Kind of Dry gas Seal(Single,Double,Tandem)

Dry Gas Seal construction

Dry Gas Seal Troubleshooting

How can increase life time of Seals

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار