نرم‌افزار SimDesigner For CATIA

آشنایی مختصر با محیط آنالیز سازه‌های تخصصی و پیشرفته

آشنایی با نوار ابزارها

آشنایی با پنجره‌‌های کاربردی آنالیز (Dialogs)

آشنایی با نحوه حل مثال

شروع به حل و نحوه وارد کردن مدل به نرم‌افزار

شبکه‌بندی ISO

وارد کردن شبکه‌بندی

اتصال شبکه‌بندی‌ها به هم

تولید المان‌های Quad و Tri

هم ارز کردن گره‌ها

بررسی کیفیت

حذف گره‌ها و المان‌ها

چگونگی استفاده از آیکون MPC

ایجاد خواص

ایجاد بارگذاری/قیود با استفاده از گروه‌بندی المان محدود (FE Groups)

اعمال فشار و مهار با استفاده از گروه‌بندی المان محدود (FE Groups)

آنالیز استاتیکی خطی با استفاده از MSC. Nastran

مدیریت شمارنده‌های المان

مدیریت وارد کردن شمارنده‌های شبکه‌بندی شده

مدیریت شمارنده‌های گره‌ها

معرفی نوارابزارها

معرفی پنجره‌ها

آغاز به کار و باز کردن مدل مربوطه

تولید شبکه‌بندی‌های منظم

پیدا کردن و منطبق کردن گره‌ها روی هم

ساخت خصوصیات

ساخت گره و لبه‌های گروهی

قراردهی قیود و بارگذاری

محاسبه آنالیز استاتیک خطی

مشاهده نتایج

وارد کردن تیر و میله به نرم‌افزار

آنالیز استاتیکی خطی

آنالیز مودال

بارگذاری‌های چندگانه

بارگذاری‌های مرکب

مدیریت ذخیره‌سازی

چاپ و مشاهده XY

آنالیز دینامیک

رفتار غیرخطی هندسی

رفتار غیرخطی مواد

A Simple Spring

Curled Plate

Rigid Body Contact

بارگذاری سازه‌ای متغیر

خواص ابرالاستیک و تماس

Heat Sink Part قطعه سینک گرمایی

Frying Pan Assembly

Transient Heat Transfer Analysis

Thermal, Structural Rod

Heat Transfer Variable Loading

Multiaxial Safety Factor Analysis-Dang Van Theory

آغاز به کار با SimDesigner Fatigue

Basic Fatigue Analysis

Fatigue Analysis Using a Dang Van Material

Integration with SimDesigner Flex

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار