آشنایی با اصول انتخاب کمپرسورها

Compressor Theory

Compressor Performance-Positive Displacement

Compressor Performance-Dynamic

Centrifugal Compressors-Construction and Testing

Very High Pressure Compressor(over 100 MPa[14500])

CNG Compressors

Compressed Natural Gas for Vehicle Fueling

Gas Boosters

Scroll Compressors

Straight Lobe Compressors

The oil-flooded Rotary Screw Compressor

Diaphragm Compressors

Rotary Compressor Seals

Reciprocating Compressor Sealing

Compressor Lubrication

Principles of Bearing Design

Compressor Valves

Compressor Control Systems

Compressor Founations

Packaging Compressors

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار