دوره آموزش نرم افزار AutoCAD


سر فصل مطالب در نرم افزار AutoCad

آشنایی با محیط نرم افزار ( Modify Toolbar, Dimension Toolbar, Draw Toolbar و . . .)
تنظیمات اولیه برای یک پروژه خاص
 توضیح کامل دستورات مهم و کاربردی با تمامی جزئیات ( Line, Copy, Move, Trim, Extend, Offset, Rotate, Minor, Circular, Scale, Zoom, Rec, Hatch  و . . .)
مدیریت بلاک ها
 آشنایی با ابزار Object Snap
آشنایی با ابزار Point
آشنایی با Measure
آشنایی با ابزار Array
آشنایی با بخش اندازه¬گذاری
 آشنایی با پنجره Dimension Style
آشنایی با دستور Mtext و Text Style
آشنایی با نحوه لایه بندی
 آشنایی با چگونگی لینک اتوکد با نرم افزارهای Microsoft Office
نحوه¬ی پیرینت گرفتن
 آشنایی با قابلیت های دیگر نرم افزار مطابق با نظر شرکت کنندگان

-همراه با مثال ها و تمرین های مرتبط با هر بخش

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار