شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی با استفاده از نرم‌افزارهای FLUENT و Gambit

 کانال تلگرام پیتِک

 

شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی با استفاده از نرم افزارهای FLUENT و Gambit

مدرس: مهندس احسان اله سعادتی

جهت ورود به باشگاه فلوئنت اینجا کلیک کنید

 

 

- دینامیک سیالات محاسباتی

- دیدگاه‌های موجود در دینامیک سیالات محاسباتی

-تفکیک معادلات

-دیدگاه حجم محدود

-دیدگاه اختلاف محدود

-دیدگاه المان محدود

-روش‌های بر پایه فشار (تراکم‌ناپذیر)

-روش‌های بر پایه دانسیته (تراکم‌پذیر)

-کوپل بین سرعت و سرعت

-متد SIPMPLE

-متد SIMPLEC

-تکنیک‌های شتاب حل Multigrid

-همگرایی

 


آشنایی با نرم‌افزار FLUENT

 

- شرایط مرزی در FLUENT

-شرایط مرزی وروی

-شرایط مرزی خروجی

-شرایط مرزی تقارن و تقارن محوری

-شرایط مرزی تکرار شونده

- تنظیمات حل‌کننده در FLUENT

-متدهای تفکیک فشار

-متدهای تفکیک سرعت

-متدهای تفکیک دیفیوژن

-متدهای تفکیک زمانی

-ضرایب زیرتخفیف

-تنظیمات Multigrid

-انتخاب مدل‌ها

-انجام پروژه هاي نمونه

- شبیه‌سازی جریان توربولانس و انتقال حرارت درون یک زانویی با ورودی دوگانه

 

 


آشنایی با نرم‌افزار Gambit

 

- آشنایی کلی با نرم‌افزار

-ساختار Gambit و فایل‌های مورد استفاده

-آشنایی و استفاده از فایل‌های dbs، trn، jou، lok، msh

-اتوماسیون پروسه تولید هندسه و شبکه در Gambit با استفاده از ژورنال‌نویسی

-آشنایی با منوها و کنترل‌کننده‌ها


- ساخت هندسه در Gambit

-دستگاه‌های مختصات در Gambit

-ساخت حجم با استفاده از نقاط، خطوط و صفحات

-ساخت حجم به صورت مستقیم

-وارد کردن هندسه از نر‌م‌افزارهای CAD/CAM و ویرایش آن

-تولید شبکه در Gambit

-تولید شبکه‌های ساختار یافته

-تولید شبکه‌های بدون سازمان

-تکنیک‌های تولید شبکه بر روی هندسه‌های پیچیده

-کنترل کیفیت شبکه سطحی

-استفاده از Size Function در شبکه‌های بدون سازمان

-کنترل کیفیت حجمی

-تعیین شرایط مرزی و حجمی در Gambit

 

- انجام پروژه هاي نمونه

-تولید هندسه و شبکه بر روی یک کانال چندراهه در Gambit وشبیه‌سازی وابسته به زمان جریان و انتقال حرارت آن در FLUENT

 

-آشنایی با مدل‌ها در نرم‌افزار FLUENT

 

- مدل‌های توربولانس

-آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل Spalart-Almaras

-آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل k-epsilon

-آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل k-omega

-آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل RSM

-آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل LES

-انتخاب مدل‌های توربولانس مناسب در مسائل صنعتی

 

-انتقال حرارت در نرم‌افزار FLUENT

-معادلات حاکم بر انتقال حرارت

-ترم‌های مختلف انتقال حرارت

-ترم گرمایش ویسکوز

-ترم‌های پخش گونه‌ها

-شرایط مرزی انتقال حرارت

-مدل‌های تشعشعی

-شبیه‌سازی جریان جابجایی طبیعی

-انجام پروژه هاي نمونه

-شبیه‌سازی جریان جابجایی طبیعی بر روی دیواره عمودی دما ثابت با استفاده از مدل بوزینسک

-شبیه‌سازی جریان تراکم‌پذیر بر روی ایرفویل ناکا با استفاده از مدل‌های مختلف توربولانس و مقایسه نتایج با نتایج آزمایشگاهی

 


-دریافت خروجی و Post Processing در نرم‌افزارهای ANSYS-CFD Post و FLUENT -
آشنایی با روش‌های تهیه خروجی

-نماهای سه‌بعدی از هندسه و شبکه حل

-تهیه و استخراج کانتورهای اسکالر و بردارها

-تهیه انیمیشن مستقل از زمان با استفاده از Scene Animation

-تهیه انیمیشن وابسته به زمان با استفاده از Solve Animate

- خطوط جریان دوبعدی و سه‌بعدی

- انجام پروژه نمونه

-تهیه خروجی و انیمیشن از سیستم خنک‌کاری تراشه الکترونیکی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار