اصول مهندسي در محاسبات و انتخاب پمپ‌ها

 

http://petrodanesh.ir/images/pump.bmp

 

 

پمپ‌ها وسايلي براي انتقال سيال از نقطه‌اي به نقطه ديگر مي‌باشند كه معمولا به وفور در كليه مجتمع‌هاي صنعتي مشاهده مي‌شوند. در واقع مي‌توان مدعي شد كه پمپ‌ها نقشي معادل قلب يك انسان را در يك مجتمع صنعتي ايفا مي‌كنند. آشنايي با انواع پمپ‌ها و اجزاي آنها٬ نحوه به كارگيري آنها و آشنايي با عيوب و مشكلات احتمالي در عملكرد آنها و نحوه رفع عيوب٬ موضوعات اين دوره مي‌باشد.

 

 

عناوين دوره

آشنايي با تاريخچه پمپها

آشنايي با اصول و پارامترهاي هيدروديناميكي پمپها شامل

دبي جريان و هد

انواع منحني‌هاي عملكرد

تاثير ويسكوزيته بر منحني‌هاي عملكرد

مفهوم سرعت مشخصه (Specific Speed)و اثر آن بر طراحي پمپ

محاسبه ارتفاع مثبت خالص مكش (NPSH)

آشنايي با انواع پمپها

پمپهاي سانتريفوژ

پمپهاي رفت و برگشتي

پمپهاي روتاري

آشنايي با استانداردهاي متداول پمپها

آشنايي با انواع پمپهاي سانتريفوژ استاندارد API 610

كاويتاسيون در پمپها و راه‌هاي جلوگيري از آن

پديده ضربه قوچ و راه‌هاي جلوگيري از آن

معرفي انواع بدنه پمپ‌ها

معرفي انواع پروانه ها

آشنايي با سيستمهاي آب بندي پمپهاي سانتريفوژ و روتاري

آشنايي با انواع پلان‌هاي آب بندي پمپهاي سانتريفوژ

آشنايي با انواع ياتاقانها

آشنايي با انواع كوپلينگها

آشنايي با مشخصات رينگهاي سايشي

نحوه انتخاب مواد اجزا مختلف پمپهاي سانتريفوژ

آشنايي با انواع پايپينگ اطراف پمپها

آشنايي با نحوه راه اندازي و خاموش نمودن انواع پمپ‌ها

آشنايي با مشكلات متداول در عملكرد پمپها و نحوه رفع عيوب

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار