طراحی مبدلهای Shell & Tube

طراحی حرارتی و طراحی مکانیکی

آشنایی با TYPEهای مختلف مبدلهای Shell & Tube

آشنایی با پاراگرافها وقسمتهای مختلف استاندارد TEMA

آشنایی با قسمتهای مربوطه در ASME

آموزش نرم افزا ر (B-JAC(HTFS –ASPEN

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار