دوره طراحی PRESSURE VESSELS

1- هدف دوره:

دوره مقدماتی طراحي، محاسبه و تهيه نقشه هاومدارک مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد

ASME Sec. VIII Div.1(rules for construction of pressure vessels)

به همراه معرفی نرم افزار PV Elite

 

2- محتواي دوره:

2-1- معرفي مخازن تحت فشار، طبقه بندي آنها و معرفي استاندارد هاي مربوطه

2-2- تعيين ضخامت بدنه (Shell) تحت فشار داخلي و خارجي

2-3-بررسی وطراحی Stiffening Rings و متعلقات آن

2-4- طراحی انواع كلگي (Head)

2-5- طراحي نازلها و ورقهاي تقويتي انها بهمراه طراحی انواع فلنج

2-6- طراحي و آناليز تنش تكيه گاه مخازن تحت فشار

2-7- Minimum Design Metal Temperature (MDMT)، Impact Test و

Post Weld Heat Treatment (PWHT)

2-8-تعاریف مربوط به Inspection and examination

2-9- جوشكاري و(Non Destructive Examination (NDE

2-10-هيدورتست و نيوماتيك تست

2-11- چگونگي تهيه نقشه هاي Outline و Detail بهمراه معرفی تلرانسهای مخزن

2-12- بررسي انواع مدارك مورد نياز شامل: Data Sheet ، Hydrotest Procedureو

Quality control plan

2-13- رفع اشكال و ارزيابي

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار