طراحی حرارتی مبدل های Shell and Tube با نرم افزار HTFS

 

آموزش قدم به قدم به منظور راگيري اجزاء ‌بيروني و دروني مبدل هاي حرارتي از نوع لوله و پوسته،‌ بهمراه روش طراحي آنها با نرم‌افزار كامپيوتري و بهينه كردن طراحي موضوع اين دوره مي باشد که شامل موارد زیر می باشد :

1- تعريف مبدل،‌ شرح كامل اجزاء ‌بيروني و دروني مبدل، تشريح TEMA، تشريح Mode هاي محاسبه طراحي ترمال، پديده Fouling و اهميت آن در طراحي، تشريح منحني هاي مختلف طراحي و رابطه LMTD با آن، روش هاي طراحي بر پايه محدوديت هاي حرارتي و افت فشار، تشريح پديده ارتعاش در مبدل هاي حرارتي و نقش آن در طراحي بهينه.

2- تشريح كلي نرم افزار هاي كامپوتري جديد و مشهور در جهان براي طراحي مبدل های حرارتی لوله و پوسته

3- تشريح اطلاعات ورودي بهينه و شرايط استفاده از آنها

4- تشريح نتايج بدست آمده از اجرای برنامه كامپيوتری HTFS و B-Jac

5- آناليز نتايج بدست آمده بصورت قدم به قدم

6- روش بهينه كردن (Optimization) مبدل حرارتی بصورت قدم به قدم (با تغيير برخي از اطلاعات ورودي) برای 2 Mode محاسباتی طراحی ترمال Design و Rating (Checking)

نحوه پركردن Datasheet فرآيندی

 

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار