دوره جامع نگهداري و تعميرات بهره ور « TPM»

 

آشنايي با دوره:

در دنياي امروز با توجه به توسعه تکنولوژي و پيشرفت صنايع اتوماسيون، افزايش ظرفيت توليد نيز افزايش سرمايه گذاري مديريت صحيح در امر نگهداري ماشين را ايجاب مي کند . با توجه به اينکه فناوري پيشرفت بسيار چشمگير کرده است و نيز فرآيندها توليد دچار تحول شده است ، ولي همچنان از اهميت نگهداري صحيح دستگاهها و تجهيزات هيچگونه تغييري حاصل نشده است . در واقع در يک سيستم نگهداري و تعميرات افزايش بهره وري ماشين هدف نهائي مي باشد. عمليات نگهداري و تعميرات از اولين روزي که بشر با ابزارآلات سرو کار داشته است ، موجود بوده است. بعنوان مثال تيز کردن چاقو يک مثال از تاريخچه شروع عمليات تعميراتي ميباشد. به مرور زمان که بشر وارد دوره کشاورزي و صنعتي گرديده است احساس نياز به عمليات نگهداري و تعمير مي شود. امروزه با وجود سيستمهاي اتوماتيک توليدي نياز به کارگران و اپراتورهاي توليدي بسيار کمتر شده است اما در عوض نياز بيشتري به وجود پرسنل نگهداري و تعميرات در خصوص نگهداري دستگاه ها در وضعيت نرمال احساس مي شود.
كاربردهاي وسيع تجهيزات پيشرفته و اتوماتيک در مجموعه ايران خودرو( از قبيل سالن هاي رنگ ، بدنه سازي ، پرس، بخشهاي هيدروليك و پنوماتيك و ....) و در واحدها و زيرمجموعه هاي مختلف آن و نيز تخصصي شدن بخش هاي علوم فني و تشكيل گروه هاي تخصصي در مجموعه ايران خودرو , ما را بر آن داشت تا با استفاده از منابع و مدارك فني موجود , كتب و جزوات مختلف و همچنين اينترنت و نيز تجربيات شخصي خود در كاربرد و تحليل روشهاي موجود در امر نگهداري و تجهيزات به تهيه و تدوين دوره اي با عنوان “دوره جامع نگهداري و تعميرات بهره ور « TPM» “ نمايم تا مرجعي كاربردي در ارتباط با آشنايي با متدولوژي هاي نگهداري و تعميرات که مهمترين آنها تکنيک هاي بررسي شرايط فني پيشگيرانه ، پيشگويانه ، پيش اقدامانه و اجزاء و پيکربندي PM و مهمترين ارکان حل مساله در نگهداري و تعميرات و مهمترين مبحث نت بهرور فراگير TPM و نت مبتني بر قابليت اطمينان اقدام گرديد تا در اختيار فراگيران علاقه مندان نگهداري و تعميرات تجهيزات قرار گيرد و نيز وسيله اي جهت برقراري ارتباط و تبادل تجربيات و نظرات فني بين اشخاص درگير با تجهيزات گردد.

 

محتواي دوره:
مقدمه :
• تاريخچه نت
• تعريف نت
فصل اول : آشنايي با متدولوژي هاي نگهداري و تعميرات « نت»
• تعميرات اضطراري EM
• نگهداري و تعميرات پيشگيرانهPM
• نگهداري و تعميرات پيشگويانهPDM
• فعاليت نت پيشگويانه PDM
• بررسي مهمترين تکنيک هاي بررسي شرايط فني پيشگويانه
ترموگرافي
آناليز صدا و آلتراسونيک
آناليز روغن
آناليز ارتعاشات
آناليز کارائي
• نگهداري و تعميرات پيش اقدامانه
• برنامه تعميرات اساسي OM
• اجزاء و پيکربندي PM
• تخمين هزينه هاي نگهداري و تعميرات
• خلاصه و جمه بندي مقايسه اي متدولوژي هاي اراده شده
فصل دوم : مهمترين ارکان حل مساله در نگهداري و تعميرات ( نت)
• اولويت بندي نگهداري و تعميرات (نت )
• روش WHY - WHY
• آمار در نت مفهوم قانون پارتو
• 10 گام به سوي بهبود قابليت دسترسی (کاهش توقفات)
• عوامل موثر بر بروز خرابيهای اضطراری و کاهش ميزان عمر اجزاء ماشين
• روش استخوان ماهي Fish Bone
• چرخه دمينگ PDCA
• چرخه SDCA (چرخه نت)
• آناليز ريشه و دلايل بروز خرابيها RCA
• آناليز حالات بالقوه خرابی و آثار آن FMEA
فصل سوم : نگهداري و تعميرات جامع بهره ور TPM
• بهبود اثر بخشي تجهيزات OEE
• نت مستقل خودکار
• TPM در واحد هاي پشتيباني و ستادي و اجراي FIVE S
• نت بي نياز از تعمير ( مديريت زود هنگام بر تجهيزات)
• نت کيفيتي QM
• آموزش فراگير و فرهنگ سازي در سازمان ها
• مديريت ايمني و محيط زيست
• نت برنامه ريزي شده از ديدگاه TPM
فصل چهارم : نت مبتنی بر قابليت اطمينان RCM
• تحليل و بررسي نت مبتني بر قابليت اطمينان RCM
فصل پنجم : کاربرد متدولوژي شش سيگما در نت 6Sigma

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار