تحلیل انتقال حرارت به کمک نرم افزار ANSYS

تحلیل انتقال حرارت به کمک نرم افزار ANSYS

1.مقدمه روش‌هاي عددي

2.مقدمه روش اجزاي محدود

3.معرفي نرم‌افزارهاي مختلف و نقاط قوت آن‌ها

4.مقدمات انتقال حرارت

5.مودهای انتقال حرارت

6.انواع تحلیل حرارت در انسیس (پایدار، گذرا، کوپل، رسانایی، همرفتی، تشعشع، یک بعدی الکتریکی، فیزیکی)

7.پارامترهای مرتبط با تحلیل حرارتی (دما، جریان حرارت، همرفت، فلاکس حرارت، تولید حرارت)

8.معرفي طبقه‌بندي مراحل انجام تحلیل (مدل‌سازي- ايجادمش- شرايط مرزها- تحليل- گرفتن نتایج)

9.معرفي منوهاي مختلف

10.معرفی المان‌های حرارتی

11.انتقال حرارت پایدار (مشخصات تحلیل، روش تحلیل، تنظیمات حل، مشاهده نتایج)

12.انتقال حرارت گذرا (مشخصات تحلیل، روش تحلیل، تنظیمات حل، مشاهده نتایج)

13.انتقال حرارت تشعشعی (مشخصات تحلیل، روش تحلیل، تنظیمات حل، مشاهده نتایج)

14.حل مثال‌ها (نمونه همرفت، نمونه رسانایی، نمونه تحلیل حرارتی در استاتور موتور الکتریکی، نمونه تحلیل حرارتی سرمایش در همزن القایی، نمونه تغییرات گذرای حرارتی روی فین، نمونه تنش حرارتی، نمونه‌های پره توربین)

15.رفع اشكال

16.آشنايي با زبان كدنويسي در انسيس و انجام يك نمونه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار