آب بندهای مکانیکی، انواع، کاربردها ، انتخاب و نگهداری آنها

 

مخاطبین دوره :

•مهندسین مشاور

•سرﭘرستان، کارشناسان و تکنسین های واحدهای مکانیک، بازرسی و تعمیرات

•دست اندرکاران در طراحی، نصب و راه اندازی، بازرسی و تعمیرات تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار

اهداف دوره :

•آشنایی شرکت کنندگان با انواع آب بندهای مکانیکی و موارد استفاده و کاربرد آنها (What?)

•شناخت ساختمان، اجزاء و عملکرد هر یک از آنها (Why?)

•آشنایی با روش های انتخاب و نصب صحیح آب بندهای مکانیکی در تجهیزات (Where?)

•آشنایی با روش صحیح نگهداری و جلوگیری از انواع عیوب، عیب یابی و رفع عیوب (Maintenance?)

 

محتوی دوره :

•آب‌بندي و اهميت آن در عملکرد تجهیزات ثابت و دوار

•طبقه ‌بندي آب‌بندها و انواع آن بر اساس نوع کاربرد و مزایا و معایب هر یک از آنها

•انواع آب‌بندها، شناخت ساختمان و اجزاء و همچنین موارد كاربرد آب‌بندها :

-آب بندهای ثابت : گسکت های فلزی، غیر فلزی، خمیری (Sealant) ، اورینگ ها و ...

-آب بندهای متحرک : تماسی یا کاسه نمدی (Oil Seal) ، فاصله ای (Clearance Seal) ، پکینگها و مکانیکی (Mechanical Seal) و Dry Gas Seal

•انواع آب‌بندهاي مكانيكي، شناخت ساختمان و اجزاء و همچنین موارد كاربرد آب‌بندها

•اصول انتخاب آب بندهای مکانیکی با توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی سیالها، سرویسها و تجهیزات

•نکات ضروری قبل از نصب، روش نصب صحيح و عیوب ناشی از عدم نصب صحیح آنها

•روش نگهداري و راههای افزایش طول عمر انواع آب ‌بندهاي مكانيكي

•بررسي علل آسيب ديدگي و تخريب انواع آب‌بندهای مکانیکی و روشهاي جلوگيري آن

•روشهاي تشخيص نشتي و بررسي آثار و روشهاي جلوگيري آن

•روشهاي تست و بازرسي آب‌بندهای مکانیکی از لحاظ مکانیکی و ايمنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آب بندهای مکانیکی، انواع، کاربردها ، انتخاب و نگهداری آنها

Mechanical and Dry Gas Seals

 

مخاطبین دوره :

•مهندسین مشاور

•سرﭘرستان، کارشناسان و تکنسین های واحدهای مکانیک، بازرسی و تعمیرات

•دست اندرکاران در طراحی، نصب و راه اندازی، بازرسی و تعمیرات تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار

اهداف دوره :

•آشنایی شرکت کنندگان با انواع آب بندهای مکانیکی و موارد استفاده و کاربرد آنها (What?)

•شناخت ساختمان، اجزاء و عملکرد هر یک از آنها (Why?)

•آشنایی با روش های انتخاب و نصب صحیح آب بندهای مکانیکی در تجهیزات (Where?)

•آشنایی با روش صحیح نگهداری و جلوگیری از انواع عیوب، عیب یابی و رفع عیوب (Maintenance?)

 

محتوی دوره :

•آب‌بندي و اهميت آن در عملکرد تجهیزات ثابت و دوار

•طبقه ‌بندي آب‌بندها و انواع آن بر اساس نوع کاربرد و مزایا و معایب هر یک از آنها

•انواع آب‌بندها، شناخت ساختمان و اجزاء و همچنین موارد كاربرد آب‌بندها :

-آب بندهای ثابت : گسکت های فلزی، غیر فلزی، خمیری (Sealant) ، اورینگ ها و ...

-آب بندهای متحرک : تماسی یا کاسه نمدی (Oil Seal) ، فاصله ای (Clearance Seal) ، پکینگها و مکانیکی (Mechanical Seal) و Dry Gas Seal

•انواع آب‌بندهاي مكانيكي، شناخت ساختمان و اجزاء و همچنین موارد كاربرد آب‌بندها

•اصول انتخاب آب بندهای مکانیکی با توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی سیالها، سرویسها و تجهیزات

•نکات ضروری قبل از نصب، روش نصب صحيح و عیوب ناشی از عدم نصب صحیح آنها

•روش نگهداري و راههای افزایش طول عمر انواع آب ‌بندهاي مكانيكي

•بررسي علل آسيب ديدگي و تخريب انواع آب‌بندهای مکانیکی و روشهاي جلوگيري آن

•روشهاي تشخيص نشتي و بررسي آثار و روشهاي جلوگيري آن

•روشهاي تست و بازرسي آب‌بندهای مکانیکی از لحاظ مکانیکی و ايمنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار