طراحی بویلرهای نیروگاهی با دیدگاه کاربردی

1.بررسی شرایط طراحی سایت ارائه‌شده توسط کارفرما و تاثیر شرایط محیطی و جغرافیایی پروژه در بارگذاری‌های سازه‌ای و مکانیکی (شامل : سرعت باد، ضریب زلزله، تیپ و مقاومت خاک، سطح آب‌های زیرزمینی، آیین نامه‌های طراحی )

2.بررسی و تشریح مدرک طراحی پایهBasic Design بویلر و همچنین مدرک P&ID

3.الزامات جانمایی بویلر و تجهیزات آن بر اساس مدرک Plot Plant ابلاغی از سوی کارفرما و دسترسی‌های تیم بهره‌برداری

4.طراحی دسترسی ها و پلتفرم بر اساس نیازمندیهای تیم بهره‌برداری سایت

5.طراحی بویلرهای HRSG بر اساس احتراق اضافی در ورودی بویلر

6.بارگذاری کوره و تجهیزات

7.سیستم‌های کنترل کیفیت آب در بویلر، بلودان و آب جبرانی

8.طراحی بویلر بر اساس سوخت‌های گاز طبیعی و گازوییل

9. الزامات طراحی مخازن مورد استفاده در بویلر براساس کد ASME

10.طراحی و بارگذاری دودکش

11.پمپ تغذیه آب بویلر (BFP)

12.طراحی سیستم کانال هوا و آزمایش مودال با هدف رفع NOISE در سیستم F.D.FAN

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار