دوره پیشرفته تحلیل تنش سیستم پاپینگ با نرم افزار CAESAR II

1-     مدلسازی بارهای دینامیکی

 • مدلسازی زلزله
 • مدلسازی نیروی ناشی از باد بر سیستم پایپینگ
 • مدلسازی نیروی ناشی از باز شدن Relief Valve

2-     مدلسازی سیستم پایپینگ Underground

 • مدلسازی مشخصات خاک
 • بررسی رفتار سیستم سیستم پایپینگ Underground
 • مدلسازی پروژه نمونه

3-     مدلسازی Spring Support

 • نحوه مدلسازی انواع فنر  در نرم افزار
 • مدلسازی چند پروژه نمونه

4-     تحلیلی تاثیر سیستم پایپینگ بر روی تجهیزات

 • مدلسازی نازلهای پمپ و تعیین حداکثر بار وارد بر پمپ
 • مدلسازی نازلهای Tank, Vessel, Tower تعیین حداکثر بار وارد بر آنها
 • مدلسازی چند پروژه نمونه
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار