دوره مقدماتی تحلیل تنش سیستم پاپینگ با نرم افزار CAESAR II

1-    مقدمه ای بر تئوری تنش در سیستم پایپینگ و نحوه ساپورت گذاری

 • مفاهیم اولیه تنش
 • هدف از تحلیل تنش در سیستم پایپینگ
 • تقسیم بندی انواع سیستم پایپینگ برای تحلیل تنش
 • انواع ساپورت
 • اصول ساپورت گذاری در در سیستمهای مختلف پایپینگ

2-     مدلسازی سیستم در نرم افزار

 • وارد نمودن اطلاعات سیستم پایپینگ در نرم افزار
 • مدلسازی انواع ساپورت
 • وارد نمودن شرایط محیطی مثل باد و زلزله
 • تعیین انواع وضعیت بارگذاری
 • مدلسازی پروژه نمونه

3-     بررسی نتایج تحلیل استاتیکی

 • میزان تنشهای مختلف در سیستم
 • میزان بار ها و ممانها
 • جابجایی های نقاط مختلف
 • بررسی نتایج تحلیل استاتیکی پروژه نمونه

4-     نحوه تولید نقشه های ایزومتریک

 • تولید نقشه های ایزومتریک از مدل سیستم پایپینگ
 • تغییر قالب نقشه ها
 • تولید نقشه از پروژه نمونه
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار