اصول روانکاری و روغن های صنعتی

تاریخچه

اصول و مفاهیم اولیه روانکاری

                                                تعریف کلی سیستم روانکاری

                                                وظایف روانکار

                                                تعریف روانکار

                                                انواع لایه های روانکار

                                                انواع روش های روانکاری

                                                انواع روانکار

خواص روانکارها

                                                رئولوژی

                                                خواص گرمایی دمایی روانکارها

                                                خواص دیگر روانکارها

تولید روغن پایه

                                                روغن پایه

                                                انواع روغن پایه

                                                استفاده از برش مواد نفتی

                                                روغن تصفیه دوم

مواد افزودنی

                                                تعاریف

                                                طبقه بندی

                                                انواع افزودنی و عملکرد آنها

گریس ها

                                    اجزا تشکیل دهنده گریس

                                    دلایل انتخاب گریس

                                    وظایف گریس

                                    ساختار شیمیایی گریس

                                    خواص گریس

                                    معایب گریس

روانکارها در انواع تجهیزات

                                    توربین

                                    کمپرسور

                                    هیدرولیک

پایش روغن

                                    آنالیز روغن

                                    نمونه گیری روغن

                                    آزمون های روغن

                                    بررسی نتایج

انبارش، نگهداری و ایمنی

                                                حمل و نقل

                                                انبار کردن در فضای باز و بسته

                                                انبار کردن گریس

                                                رعایت نظافت

                                                جلو گیری از آتش سوزی

                                                شرایط ایمنی و زیست محیطی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار