شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار OpenFOAM

نرم افزار OpenFOAM بهترین کد غیرتجاری CFD است. این نرم افزار متن باز و رایگان است و قابلیت حل دسته ی وسیعی از فرآیندهای پیچیده صنعتی همچون واکنش های شیمیایی، جریان آشفته، انتقال حرارت، احتراق و جریان چندفازی را دارا است. همچنین به دلیل دسترسی به متن کدها امکان اختصاصی و گسترش آن برای فرآیندهای دیگر به آسانی امکان پذیر است.
در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با شبیه سازی جریان با این نرم افزار شامل سه مرحله ی پیش پردازش، پردازش و پس پردازش آشنا می شوند. جزییات این دوره عبارت است از:
مقدمات نصب و استفاده
آشنایی با سیستم عامل لینوکس و فرامین پرکاربرد در محیط ترمینال
آشنایی با ساختار اوپن فوم و منابع آموزشی
پیش پردازش
آموزش ایجاد شبکه با blockMesh برای هندسه های ساده
آموزش ایجاد شبکه با snappyHexMesh برای هندسه های پیچیده
آموزش ورود شبکه از نرم افزارهای ایجاد شبکه همچون gambit و salome
آموزش اعمال انواع شرایط مرزی و نوشتن شرایط مرزی جدید با groovyBC متناسب با مسئله
آموزشی اعمال شرایط اولیه و نوشتن شرایط اولیه با دو ابزار setFields و funkySetFields
پردازش
آشنایی با تنظیمات حل
آموزش شبیه سازی جریان غیرقابل تراکم، جریان دوفازی، توربوماشین و غیره
پس پردازش
آشنایی با نرم افزار Paraview برای نمایش نتایج نرم افزار OpenFOAM
تهیه¬ی گزارش، کانتور، نمودار و استخراج داده ها با Paraview
آشنایی با بسته ی swak4Foam برای نوشتن و ایجاد ابزار پس پردازش موردنیاز
برنامه نویسی
آشنایی با برخی مفاهیم زبان C++
آموزش ایجاد حلگر جدید در OpenFOAM

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار