نحوه عملکرد و انتخاب توربين گاز

Gas Turbine

 

 

 

 

 

 

 

 

توربین های گازی از جمله پیچیده ترین تجهیزات در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی می باشند که به عنوان قوای محرک پمپها ، کمپرسورها و زنراتورها مورد استفاده قرار میگیرند . نفش برجسته و کلیدی توربین های گازی در تداوم تولید واحدهای نفت ، گاز و پتروشیمی اهمیت ویژه ای به این تجهیزات بخشیده است.

در این دوره چگونگی عملکرد توربین های گازی از طریق توصیف نحوه عملکرد اجزای آن به ترتیب زیر تشریح می‌شود :

سیستم هوای ورودی

سیستم تراکم هوا و کمپرسورهای محوری

سیستم راه اندازی

یاتاقانها

آب بندها

سیستم روانکاری

سیستم سوخت رسانی

سیستم احتراق

سیستم انبساط و تخلیه محصولات احتراق

بررسي نحوه کنترل توربین گازی

بررسي اصول سیکلهای ترمودینامیک توربین گازی

تشریح منحنی های عملکرد توربین گازی

پارامترهای موثر در انتخاب توربین گاز

همچنین نحوه انجام صحیح تست های مطرح شده در استاندارد

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار