آنالیز ارتعاشات

این دوره ها بر اساس دوره های شرکت بین المللی آموزشی Mobius Institute Vibration و استاندارد های

 ISO 18436.2:2002 و مطابق با  American Society for Nondestructive Testing (ASNT)و استاندارد ISO13373part1,part2 برگزار می شود كه با توجه به مدت زمان دوره و شرايط شركت كننده گان يا به درخواست ايشان برخي مباحث مي تواند بيشتر يا كمتر تشريح گردد.

فهرست زیر عناوین اصلی برای تکنسین های ارتعاشات، آنالیست ارتعاشات II ، و متخصص سطح بالای ارتعاش III می باشد. برخی عناوین برای دو یا حتی هر سه گروه آمده است که هم جنبه یادآوری برای گروه های بالاتر دارد و هم جزئیات بیشتری در گروههای بالاتر تشریح می شود.

 

1-نگاهی کلی بر فعالیت های نگهداری و تعمیرات (نت) و پایش وضعیت

I

II

III

نت شکست (RTF )، نت پیشگیرانه (PM)، نت پیش بینانه(PdM)

X

X

 

نت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

X

X

 

بالانسینگ، هم محوری، روانکاری

X

X

 

مراقبت وضعیت

X

X

 

نگاهی بر آنالیز ارتعاشات

X

X

 

تکنیک های پایش وضعیت: آنالیز روغن، ترموگرافی، آنالیز جریان، انتشار صوت

X

X

 

         

 

2- اصول ارتعاشات

I

II

 

III

Basic motion

X

X

 

Period, frequency

X

X

 

Frequency units: Hertz, CPM, orders واحد های فرکانس

X

X

 

Amplitude: peak, peak-to-peak, and rms

X

X

 

Parameters: displacement, velocity, acceleration

X

X

 

Units and unit conversions

X

X

 

Time and frequency domains

 

X

X

Vectors and modulation

 

 

X

Phase

 

X

X

Natural frequency, resonance, critical speeds

X

X

X

Force, response, damping, stiffness

 

 

X

Beats, modulation, signal shapes: sinusoidal, square, transient

 

X

X

 

3- داده برداری

I

II

III

ابزارهای اندازه گیری

X

X

 

رنج دینامیکی، signal-to-noise ratio

 

X

 

کارکرد انواع سنسور ها

X

X

 

انتخاب سنسور

X

X

 

نصب سنسور

 

X

 

فرکانس طبیعی سنسور

X

X

X

Fmax, acquisition time

 

X

X

Proximity sensor conventions

 

X

 

Triggering

 

X

X

Test planning

 

X

X

Test procedures

X

X

X

Data formats

 

X

X

Computer database upload/download

X

 

 

شناسایی داده های غلط: بدون سیگنال، زمان اندازه گیری ski-slope

X

X

X

شناسایی شرایط غیر عادی: بار و دور ماشین

X

X

X

بازرسی بصری ماشین

X

X

X

 

4-پردازش سیگنال

I

II

III

RMS/Peak detection

 

X

 

Analog/digital conversion

 

X

X

Analog sampling, digital sampling

 

X

X

FFT computation

 

 

X

FFT application

X

X

X

Linear versus logarithmic

X

X

X

Time windows: uniform, Hanning, flattop

 

X

X

Filters: low pass, high pass, band-pass, tracking

 

X

X

Anti-aliasing

 

X

X

Bandwidth, resolution

 

X

X

Noise reduction

 

X

X

Averaging: linear, synchronous time, exponential, peak

 

X

X

Dynamic range

 

X

X

Signal-to-noise ratio

 

X

X

True zoom versus frequency expansion

 

 

X

 

5-مراقبت وضعیت

I

II

III

Computer database setup, computer database maintenance

 

 

X

ارزیابی تجهیزات و اولویت بندی درجه حساسیت

 

X

 

طراحی برنامه مانیتورینگ

 

X

X

تنظیم حدود مجاز

 

X

X

خط پایه ارزیابی

 

X

X

Trending

X

X

 

Route planning

 

X

X

تشخیص شرایط عیب

X

X

 

 

6- آنالیز عیب

I

II

III

Spectrum analysis, harmonics, sidebands

 

X

X

Spectral maps, waterfall plots, cascade diagrams

 

X

X

Time waveform analysis

 

X

X

Phase analysis

 

X

X

Transient analysis

 

 

X

Orbit analysis

 

 

X

Shaft centerline analysis

 

 

X

Bode/Nyquist plots

 

 

X

Enveloping

 

X

X

Field test overview

 

X

X

Mass unbalance

 

X

X

Misalignment

 

X

X

Bent shafts

 

 

X

Eccentricity

 

 

X

Mechanical looseness

 

X

X

Rubs, instabilities

 

 

X

Bearing defects: rolling element, journal

 

X

X

Electric motor defects

 

X

X

Flow induced vibration, aerodynamics and hydraulics

 

 

X

Belts and couplings

 

X

X

Gearbox analysis

 

X

X

Soft foot

 

X

X

Resonance and critical speeds

 

X

X

Turbo machinery

 

 

X

General fault recognition

X

 

 

 

7- کار اصلاحی

I

II

III

Shaft alignment

 

X

X

Field balancing (single and two plane)

 

X

X

Replacement of machine parts

 

 

X

Isolation and damping

 

 

X

Resonance control

 

 

X

Basic maintenance action

X

X

X

 

8-دانش فنی تجهیزات

I

II

III

Electric motors, generators, and drives

X

X

 

Pumps, fans, air handlers

X

X

 

Steam turbines, gas turbines

X

X

 

Compressors

X

X

 

Reciprocating machinery

X

X

 

Rolling mills, paper machines, other process equipment

X

X

 

Machine tools

X

X

 

Structures, piping

X

X

 

Gearboxes

X

X

 

Rolling element bearings

X

X

 

Journal bearings

X

X

 

Gearing

X

X

 

Couplings, belts

X

X

 

Impellers

X

X

 

    

9- تست تایید

I

II

III

فرآیند تست

X

X

 

گزارش دهی

 

X

X

 

10- عیب یابی و تست تجهیزات

I

II

III

تست ضربه

 

X

X

تست پاسخ نیرو

 

X

X

آنالیز Transient

 

 

X

آنالیز شکل مدال Operating defection shapes

 

 

X

 

11- گزارش دهی و مستند سازی

I

II

III

گزارش های پایش وضعیت

 

X

X

گزارش عیب یابی ارتعاشات

 

X

X

گزارش های مدیریتی

 

X

X

 

12- تعیین شدت اثر خرابی

I

II

III

Spectrum analysis

 

X

X

Time waveform analysis, orbit analysis

 

X

X

Levels: overall, narrowband, component

 

X

X

Severity charts, graphs and formula

 

X

X

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار