اصول اساسی تعمیرات کمپرسورهای رفت و برگشتی

تعریف و اصول کار فن ها، Blowerها و کمپرسورها

مقدماتی بر رفتار و قوانین حاکم بر گازها

طبقه بندی کمپرسورها

شناخت، اصول کار و انواع کمپرسورهای جابجایی مثبت

شناخت، اصول کار و انواع کمپرسورهای جنبشی

اصول انتخاب کمپرسورها

اصول کار کمپرسورهای رفت و برگشتی پیستونی

نحوه عملکرد کمپرسورهای رفت و برگشتی روی منحنی های PV

اجزا و قطعات اصلی کمپرسور های پیستونی

انواع آب بندهای داخلی کمپرسورهای پیستونی

اصول کار، انواع و ساختمان ولوهای داخلی کمپرسورهای پیستونی

انواع آب بندهای گاز کمپرسورهای پیستونی

اصول کار و مسائل Floating Packing Ringsها

سیستم های روغن کاری قطره ای

روش های تنظیمات قطعات کمپرسورهای رفت و برگشتی

اصول تعمیرات کمپرسورهای رفت و برگشتی

چک های روتین کمپرسورهای رفت و برگشتی

اصول بهره برداری از کمپرسورهای رفت و برگشتی (راه اندازی، بستن و ...)

راه اندازی و رفع معایب روتین کمپرسورهای رفت و برگشتی

سیستمهای Condition Monitoring کمپرسورهای رفت و برگشتی

تعمیرات ولوهای کمپرسورهای رفت و برگشتی

شناخت و رفع عیوب متداول کمپرسور ولوها

ارائه تعدادی از موارد و مشکلات ایجادشده در رابطه با کمپرسورهای رفت و برگشتی (Case Study)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار