دوره های مهندسی نفت

نمایش # 
عنوان
دوره آموزشی آشنایی با ژئوفیزیك مخزن برای ژئوفیزیكدانها
دوره آموزشی پتروفیزیک کاربردی
دوره آموزشی Well Dynamic Simulation by OLGA
دوره آموزشی Sand Production Prediction
دوره آموزشی طراحي و برنامه ريزي آموزشي
دوره آموزشی Gas injection
دوره آموزشی ازدیاد برداشت پیشرفته (کاربردی)
دوره آموزشی Core Analysis
دوره آموزشی Artificial Lift
دوره آموزشی Applied Rock Mechanics
دوره آموزشی API 6D
دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار توسط نرم افزار PV‐Elite
دوره آموزشی Petrel workflow editor and uncertainty analysis
دوره آموزشی Petrel reservoir engineering for simulation engineers
دور آموزشی الگا olga
دوره آموزشی FracaFlow Training (سرفصل 2)
دوره آموزشی Advanced reservoir rock properties
دوره آموزشی پترل پیشرفته
دوره آموزش Workflow Design and Uncertainty analysis with Petrel Software
دوره آموزشی OLGA (سرفصل 2)
دوره آموزشی PRELIMINARY OLGA
دوره آموزشی Modeling Fracture and Failure with Abaqus
دوره آموزشی آشنایی با دستگاه حفاری
دوره آموزشی Multiphase flow in wells
دوره آموزشی Neural Network
دوره آموزشی NFR (سرفصل 2)
دوره آموزشی NFR
دوره آموزشی olga
دوره آموزشی Casing Designfor Oil and Gas wells
دوره آموزشی FracaFlow
دوره آموزشی Agenda for EOR training
دوره آموزشی Reservoir modelling and simulation
دوره آموزشی آشنايي با صنعت بالا دستي نفت
دوره آموزش formation tester-MDT
دوره آموزشی PETREL
دوره آموزشی آشنایی با اصول و مباني مهندسی نفت در زمينه اكتشاف و حفاري و مخزن (سرفصل 2)
دوره آموزشی آشنایی با اصول و مباني مهندسی نفت در زمينه اكتشاف و حفاري و مخزن
دوره آموزشی نرم افزار LogPlot
دوره آموزش نرم افزار LogPlot
دوره آموزش طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی سیستم فرازآوری مصنوعی با گاز
دوره آموزشی FracaFlow Training
دوره آموزش آشنایی با پدیده هیدرات
دوره آموزشی شبيه سازي مخازن نفت سیاه با استفاده از نرم افزار Eclipse 100
دوره آموزشی ECLIPSE 100
دوره آموزشی Fluid Flow in Porous Media (سرفصل 2)
دوره آموزشی Fluid Flow in Porous Media
دوره آموزشی نرم افزار 2D Move
دوره آموزشی Petrel RE course Agenda
دوره آموزش پیشرفته شبیه سازی و بهینه سازی عملکرد چاه و سامانه تولید بانرم افزارPIPESIM+PVTSim
دوره آموزش مدیریت مخازن با رویکرد شبیه سازی مخزن
دوره آموزشی پدیده هیدرات در صنایع نفت و گاز
دوره آموزشی تجهیزات سر چاهی
دوره آموزش جريان سيالات چند فازي در ستون چاه
دوره آموزش خواص سیالات پیشرفته
دوره آموزشی خواص سیالات پیشرفته
دوره آموزشی سنگهای تخریبی
عملیات گاز در پالایشگاههای پارس جنوبی
دوره آموزشی لوله مغزی سیار
دوره آموزشی مديريت مخازن هيدروكربوري با رويكرد مدل سازي يكپارچه دارايي هاي نفتي
دوره پیشرفته آموزشی تفسیر داده های لایه آزمایی (RFT, MDT)
دوره آموزشی دوره تخصصی مکانیک سنگ پیشرفته
دوره آموزشی مهندسی مخازن پیشرفته
دوره آموزشی خواص سیالات مخازن پیشرفته
دوره آموزشی پمپهای میله ای مکشیSRP - طراحی،شبیه سازی و آنالیز عملکرد
دوره آموزشی پمپهای الکتریکی شناور ESP - طراحی،شبیه سازی ،آنالیز عملکرد و عیب یابی
آموزش نرم افزار پترل
عملکرد سیستم تکمیل چاه و شرایط انتخاب نوع سیستم
مبانی مهندسی بهره‌برداری
مبانی پتروفیزیک
نرم‌افزار GEOLOG
تکنولوژی سیالات حفاری
مهندسی سیال حفاری (پیشگیری از هرزروی)
محاسبات تخصصی سیالات حفاری
مبانی تکنولوژی تخصصی حفاری
آشنایی با سنگ مخزن و آنالیز مغزه های نفتی و تعبیر و تفسیر آن
انواع و کاربرد تجهیزات در صنعت نفت
طراحی خطوط لوله های نفت

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار