نرم‌افزار GEOLOG

 

 1. Introduction to Geolog
 2. Creating New Project
 3. Loading and Unloading Data
 4. Data transfer including Project to Project and User
 5. Log management workflow
 6. Data and graphic Objects, Text view data
 7. Creating well layout
 8. Data checking and Depth shifting, Picks base line shifting
 9. Normalization
 10. Environmental correction
 11. Generating environmentally corrected logs
 12. Introduction to Deterministic petrophysic
 13.  Zonal parameter picking including X-Plot and Histograms
 14. Precalc madule
 15. Creating evaluation model
 16. Multimin analysis
 17. Bed summary
 18. Sensitivity analysis
 19. Cross-sections map
 20. Curve generation Function
 21. Multiwall analysis

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار