دوره آموزشی خواص سیالات مخازن پیشرفته

مروری بر خواص سیالات مخزن در مدل نفت سیاه و مدل نفت سیاه اصلاح شده؛ استفاده از روابط تجربی و نتایج آزمایشگاهی برای بدست آوردن خواص سیال

آزمایشهای خواص سیال؛ هدف از اجرا، نحوه انجام شدن و نحوه به کارگیری نتایج آنها در مشخصه سازی خواص سیال

تعادل فازی، پایداری و بحرانی بودن، آنالیز پایداری، آنالیز بحرانی و آنالیزهای جایگزین برای تعیین نقطه بحرانی

مشخصه سازی خواص سیال مخزن بوسیله معادله حالت

مشخصه سازی خواص PVT برای عناصرC7+

نحوه تنظیم معادله حالت با نتایج آزمایشگاهی و انتخاب پارامترهای برازش (Regression)

مجازی‌سازی و گروه بندی (Pseudoizing and Grouping) برای کاستن از تعداد عناصر هیدروکربنی

بدست آوردن خواص PVT برای مدل نفت سیاه اصلاح شده

شبیه سازی لوله قلمی و محاسبات تعیین MMP (فشار کمینه امتزاج‌پذیری)

رفتار فازی و مدل ترمودینامیکی رسوب آسفالتن و وکس 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار