دوره آموزشی مهندسی مخازن پیشرفته

آنالیز عدم‌قطعیت و شبیه‌سازی مونته‌کارلو برای محاسبات احتمال‌گرایانه‌ی حجمی مخزن

کاربردهای روشهای موازنه‌ی مواد برای تطابق تاریخچه، تعیین حجم متصل به چاه و پیش‌بینی عملکرد آینده‌ی مخزن برمبنای ترکیب روشهای Tarner, Tracy, Muskat با نمودارهای IPR

کاربردهای توابع تراوایی نسبی و فشار مویینگی مجازی (Pseudo Relative Permeability/Capillary Pressure) برای بهبود تعیین Rock-Typeهای مختلف و واحد هیدرولیکی جریان

روشهای محاسبات حجمی ویژه‌ی مخازن گاز میعانی (Mott’s and Xiao’s) مبتنی بر روشهای برآورد اینرسی منفی جریان غیردارسی و پدیده‌ی جفت‌شدگی مثبت

آنالیز کاربردی داده‌های نمودارگیری تولید (Production logging) برای مقاصد مهندسی مخازن

آنالیز کاربردی داده‌های لایه‌آزمایی سازند (Production logging) برای مقاصد مهندسی مخازن

آنالیز دبی گذرا (Rate Transient Analysis) و روشهای آنالیز منحنی افت برای پیش‌بینی عملکرد آینده‌ی مخازن و مشخصه‌سازی مخزن

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار