دوره آموزشی مديريت مخازن هيدروكربوري با رويكرد مدل سازي يكپارچه دارايي هاي نفتي

روز اول: آشنايي با مديريت مخازن

مديريت مخزن : مفاهيم، رويكردها و تجربيات جهاني

عدم قطعيت و ريسك: فضاي حاكم بر مديريت مخازن

نقش تكنولوژي هاي نو مانند مخزن هوشمند در مديريت مخزن

پايلوت ازدياد برداشت در مديريت مخازن

جايگاه روش هاي بهبود توليد چاه محور در مديريت مخازن

يكپارچه سازي مدل مخزن و تاسيسات سطح الارضي در مديريت مخازن و ارايه نمونه موردي

روز دوم: آشنايي با نرم افزار يكپارچه سازي در مديريت مخازن

آشنايي با نحوه مدلسازي چاه در نرم افزار تجاري و ساخت مدل نمونه

آشنايي بانحوه مدلسازي شبكه توليد در نرم افزار تجاري و ساخت مدل نمونه

آشنايي با نرم افزار يكپارچه كننده مدل سطح الارضي و تحت الارضي و ساخت مدل نمونه

روز سوم: بهينه سازي در مديريت مخازن

آشنايي با روش هاي بهينه سازي توليد

آشنايي با ماژول هاي نرم افزار يكپارچه كننده مدل سطح الارضي و تحت الارضي براي كنترل و بهينه سازي توليد

معرفي متغير هاي كنترلي براي بهينه سازي توليد

انجام مدلسازي يكپارچه با نگاه بهينه سازي توليد روي يك مدل مصنوعي

روز چهارم: موارد وي‍ژه از مديريت مخازن

نمونه يكپارچه سازي مدل مفهومي مخزن و شبكه توليد

نمونه بهينه سازي فرازآوري با گاز در تعدادي از چاه

نمونه يكپارچه سازي مدل مخزن و شبكه توليد با مدل اقتصادي

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار