دوره آموزش جريان سيالات چند فازي در ستون چاه

تعاريف و مفاهيم مربوط به جريان تک فازي

تعاريف و مفاهيم مربوط به جريان چند فازي

پيشبيني الگوهاي جريان و افت فشار در جريان هاي چند فازي

کليات مربوط به نرم افزارهاي پيشبيني جريان چند فازي

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار