دوره آموزشی پدیده هیدرات در صنایع نفت و گاز

آشنایی با پدیده هیدرات

هیدرات نوع اول-نوع دوم-نوع H

هسته زایی و رشد کریستالهای هیدرات

هسته زایی اولیه (همگن و ناهمگن)

هسته زایی ثانویه

رشد هیدرات

مدلهای مختلف ترمودینامیکی برای تعیین شرایط تشکیل هیدرات

داده ها و منحنی های تشکیل هیدرات انواع هیدروکربن ها

سینتیک تشکیل هیدرات

مفهوم زمان القا-تعیین زمان القا با ردگیری تغییرات فشار-دما در حین تشکیل هیدرات

مشکلات تشکیل هیدرات در صنایع نفت و گاز

کاربرد ممانعت کننده ها

ممانعت کننده های ترمودینامیکی

ممانعت کننده های سینتیکی

پیش بینی اثر ممانعت کننده ها بر تغییر شرایط تشکیل هیدرات

روشهای رفع گرفتگی هیدرات

روشهای حرارتی

کاهش فشار

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار