دوره آموزش مدیریت مخازن با رویکرد شبیه سازی مخزن

مروری بر مفاهیم مدیریت یکپارچه مخزن، یکپارچه سازی داده های و فرآیندهای محاسباتی-مدلسازی مهندسی و زمین شناسی، یکپارچه سازی فناوری اکتشاف و توسعه

فرآیند مدیریت مخزن؛ اقتصاد و طراحی توسعه، پایش و ارزیابی، بازنگری طرحها و راهبردها

جمع آوری، کنترل کیفیت و آنالیز داده ها، پایگاه داده ها، یکپارچه سازی اطلاعات، برقراری تعادل میان پیچیدگی و دقت

مدل زمین شناسی، چینه شناسی و لیتولوژی، مدلسازی ناهمگنی مخزنی در مقیاسهای مختلف، نحوه تعیین و مشخصه سازی رخساره های الکتریکی و لیتولوژی

ارزیابی های نفت در جا، روشهای شبیه سازی، حجمی و موازنه مواد، عدم قطعیت ها

مدلسازی خواص پتروفیزیکی سنگ و سنگ-سیال مخزن، کمی سازی عدم قطعیت ها

طراحی گرید شبیه سازی مخزن با لحاظ قیود زمین شناسی، دینامیکی و عددی، تعیین هندسه و مقیاس گرید شبیه سازی

اختصاص پارامترهای آغازسازی مدل (داده های برهمکنشی سنگ و سیال)،

روندهای کارآمد تطابق تاریخچه و ارزیابی عدم قطعیت

پیش بینی های احتمال گرایانه از عملکرد مخزن تحت سناریوهای مختلف، نحوه بهینه سازی اقتصادی طرحهای توسعه میدان، ارزیابی ریسک و عدم قطعیت های اقتصادی-فنی

غربالگری بهینه روشهای ازدیاد برداشت بر مبنای قیدهای فنی-اقتصادی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار