دوره آموزشی FracaFlow Training


Introduction and FracaFlow methodology
Overview of the OpenFlow platform.
FracaFlow software introduction.
Methodology of fractured reservoirs characterization and modeling
First steps with FracaFlow: data loading and objects visualization.


Geological and dynamic analyses
Structural analysis
Fracture analysis
Fault analysis
Density computation
Dynamic analyses
QAF analysis

Fracture modeling and upscaling
Zone of interest creation
Fracture modeling: diffuse fractures and sub-seismic faults
Equivalent parameters computation

Application on a case study
Analyses and modeling
Calibration
Equivalent parameters computation
Exercises, tests, conclusion

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار