دوره آموزش طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی سیستم فرازآوری مصنوعی با گاز

آشنایی با نمودارهای عملکرد جریانی چاه و مخزن و روش آنالیز آنها
آشنایی با انواع روشهای فرازآوری مصنوعی
فرازآوری با گاز پیوسته
فرازآوری با گاز ناپیوسته
معرفی اجزاء سطح الارضی سیستم فرازآوری با گاز و کارکرد آنها
معرفی انواع شیرهای تزریق گاز و مکانیزم کارکرد آنها
انواع روش های طراحی فرازآوری با گاز پیوسته
محاسبات دستی طراحی سیستم فرازآوری با گاز
محاسبات طراحی شیر تزریق گاز
انجام مثالهای کاربردی طراحی سیستم فرازآوری مصنوعی با گاز با نرم افزار
بهینه سازی تولید از طریق طراحی سیستم فرازآوری مصنوعی با گاز با نرم افزار
بهینه سازی شبکه چاههای مجهز به سیستم فرازآوری با گاز با نرم افزار

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار