دوره آموزشی Reservoir modelling and simulation

History and classification of reservoir simulators
Review of fluid properties for simulation, black oil properties, equation of state modeling, modified black oil models
Rock properties and saturation functions
Upgridding and upscaling
General purpose formulation and discretisation methods used for black-oil and EOS compositional simulators
Gridding- structured and unstructured gridding approaches, Cartesian grids, corner point grids, voronoi grids
Modeling structural elements in simulation, vertical and sloping faults, channels, etc
Representing wells in the reservoir simulation model
History matching
Compositional reservoir simulation
Simulation of fractured reservoir, numerical model, matrix-fracture exchange, recovery processes
Geo-statistic and reservoir simulation
How to make a simple simulator?
Case studies: synthetic simulation models.
Case studies: field scale simulations.

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار