دوره آموزشی Agenda for EOR training

Introduction to primary, secondary and tertiary recovery concepts
Enhanced Oil Recovery Method concept and Classifications
Sweep efficiency and Instability Concepts
Different Secondary and Tertiary methods and applications
Waterflooding
Mobility Control Methods:
Miceller/polymer flood
Surfactant flooding
Alkaline Flooding
ASP floods
Other Chemical Floods
Miscibility concept
Miscible displacement
Immiscible displacement
WAG and its hybrids
Thermal Methods
Hybrid Methods
New Techniques
Technical challenges: current and future R & D directions, facilities modifications and personnel training

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار