دوره آموزشی FracaFlow

OPENING AN EXISTING DATABASE
CREATING A NEW STUDY
DATA LOADING
LINEAMENTS PROJECTIONS
PREFERENCES AND UNITS SYSTEM SETTINGS
HANDLING OBJECTS IN 1D,2D,3D AND 4D VIEWERS
HISTOGRAM
FRACTURE STATISTIC VIEWER
BUILDING A LITHOSTRATIGRAPHIC SCALE
STRUCTURAL ANALYSIS
FRACTURE ANALYSIS
DYNAMIC ANALYSIS
QAF SYNTHESIS
FAULT ANALYSIS
DENSITY MAPS BUILDING
ZONE OF INTEREST CREATION
FRACTURE AND FAULT MODELING

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار