دوره آموزشی NFR

Geological Aspect of Naturally Fractured Reservoirs
Characterization of natural fractures and fracture systems
Formation Evaluation of Naturally Fractured Reservoir
Naturally-fractured reservoirs and core data evaluation: Static properties, Dynamics Properties ( Relative Permeability, Capillary Pressure and etc)
Naturally Fractured Reservoirs and Welltest Analysis
Fractured rock properties affecting reservoir performance
Classification of naturally-fractured reservoirs with reservoir examples and potential production problems
Geomechanics/fluid-flow
Behavior and stimulation of naturally-fractured reservoirs
Integrated Reservoir Management and Naturally Fractures: Well design, Production strategy, EOR, IOR and complexities.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار