دوره آموزشی Multiphase flow in wells

Multiphase flow in wells:
Introduction
Well classification
Fluid classifications
Fluid with time dependent properties
Fluid with shear dependent properties
Single phase flow :
Vertical wells
Horizontal wells
Two phase flow :
Vertical wells
Pressure calculation
Flow regime maps
Critical velocity concept
Drift Velocity Concept
Horizontal wells:
Pressure calculation
Flow regime boundaries
Critical velocity concept
Drift Velocity Concept
Multi-phase flow metering:
Radioactive based tools
Non-radioactive based tools
Flow assurance issues

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار