دوره آموزشی آشنایی با دستگاه حفاری

دستگاه حفاری در یک نگاه
ارتباط بین قسمت حفاری و بخشهای اکتشاف و تولید
اجزا مهم دستگاه حفاری و نقش هر یک
سیستم بالابر رشته حفاری
سیستم دورانی دکل
سیستم چرخش گل
سیستم کنترل چاه
سایر واحد های مربوطه
فرایند کلی حفر یک چاه از ابتدا تا انتها
نقش و مسئولیت پرسنل دستگاه در قسمت عملیات و نظارت
انواع دکل های حفاری و تجهیزات مربوط به هر یک
خطرات و ریسک های مرتبط با حفر یک چاه
 رشته حفاری، مته، گل حفاری
اجزا مختلف رشته حفاری و وظایف هر یک
درجه بندی لوله های حفاری؛ خصوصیات و کاربردها
اجزا اصلی ساقه حفاری (BHA)؛ انواع، خصوصیات و نحوه انتخاب آنها
پارامترهای اصلی در طراحی رشته حفاری
انواع مته؛ اجزا و کاربرد ها
انواع و اجزا مختلف پمپ های گل
خصوصیات گل، دسته بندی گلهای حفاری و کاربرد هر یک
مقدمه ای بر هیدرولیک سیستم گردش گل
 لوله های جداری، سیمان، کنترل چاه
انواع لوله های جداری و کاربرد آنها
مقدمه ای بر طراحی و انتخاب لوله های جداری برای یک چاه
تشریح عملیات راندن لوله های جداری و سیمان کاری چاه
خصوصیات سیمان و درجه بندی آن و نقش افزودنی ها
تجهیزات مرتبط با سیمان کاری و توصیف تست های ارزیابی
تشریح قسمت های مختلف سیتم کنترل چاه (BOP stack, accumulators, choke manifold)
مقدمه ای بر اصول اولیه کنترل فوران چاه؛ متد ها و روش های اجرا
 مشکلات چاه، واحد MWD، چاه جهت دار، تکمیل چاه
مشکلات عمده در زمان حفاری؛ گیر لوله ها و هرزرفت گل
ابزار مختلف مانده یابی و تشریح اجرای عملیات
سیسم MWD و اهمیت اطلاعات جمع آوری شده
مقدمه ای بر حفر چاه جهت دار و افقی و ابزار اختصاصی مربوط به آن
فرایند تکمیل چاه و ترخیص دکل

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار