دوره آموزشی Petrel workflow editor and uncertainty analysis

The GUI of workflow editor
Workflow editor logic
Using standard summary plot workflows
Creating and customizing the auto-generated workflows
Updating a model with new data
Creating customized workflows
Variable definition in workflow editor
Common commands in workflow editor
Change the name of all wells in a folder
Create and export a graph for all wells in a folder
Calculating fluid levels automatically using workflows
Defining the objective functions
Uncertainty and optimization process dialog
Basics of sensitivity and uncertainty analysis
Different sampling methods and experimental designs
How to create a sensitivity analysis study
How to create an uncertainty analysis study
Sensitivity study for history matching case study
Uncertainty analysis of OOIP case study
Prediction scenario RF uncertainty analysis case study

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار