دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار توسط نرم افزار PV‐Elite

آشنايی مقدماتی با مباحث کلی
آشنايی با کدها و استانداردها
آشنايی با نرم افزار PV‐Elite
آشنايی با مدارک مهندسی
طراحی مخزن تحت اثر فشارداخلی و خارجی براساس ASME CODE و PV‐Elite
PV‐Elite و ASME CODE بر اساس Openingطراحی
طراحی ساپورت مخازن افقی (Saddle)
اضافه کردن وزن ها و متعلقات جانبی مختلف به مخازن در نرم افزار PV‐Elite
مباحث کلی در مورد طراحی مخازن
MDMT and Impact Test
PWHT
Hydrotest
حل يک مثال برای طراحی مخزن افقی بر اساس يک نمونه Datasheet
طراحی ساپورت برای مخازن عمودی (Skirt)
حل يک مثال برای طراحی مخزن عمودی بر اساس يک نمونه Datasheet
طراحی ساپورت (Leg and Lug)
طراحی برج (Columns) و طراحی Tray و Packing

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار