دوره آموزشی Artificial Lift

Introduction Artificial Lift
Inflow And Outflow Performance
Multiphase Flow Regime
Nodal Analysis
Selection Basis For Different Method Of Artificial Lift
Details Discussion On Various Artificial Lift Method Focus On Equipment Selection, System Design And Operation (Gas Lift / Pumps)
There is more information than can be presented in one course. So, the students may choose which method to focus on.
Instruments/Controls And Automation In Artificial Lift Methods
Surveillance And Troubleshooting
New Technology Advanced In Lifting

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار