دوره آموزشی ازدیاد برداشت پیشرفته (کاربردی)

نقشه راه اجرای پروژه های ازدیاد برداشت
جایگاه مطالعات آزمایشگاهی در موفقیت یک پروژه ازدیادبرداشت
اجزای مختلف بررسی آزمایشگاهی
بررسی خصوصیات سنگ مخزن
بررسی خصوصیات سیال مخزن
بررسی روش ازدیاد برداشت مورد نظر به همراه ملاحظات آن


تزریق آب
چالش هاي آسیب سازندی تزريق آب به ميادين نفتي
آشنايي با خصوصيات و تركيبات آب
انواع آب‌ها اعم از سازندي و تزريقي
آشنايي با مكانيزم‌هاي تشكيل رسوبات معدني در مخازن نفتي
عدم سازگاري آب سازندي و آب تزريقي به عنوان يكي از عوامل آسيب سازندي
تئوري
تست‌هاي آزمايشگاهي مرتبط
تست هاي استاتيك (Beaker Test)
تست‌هاي ديناميك (Coreflooding)
آشنايي با يك نرم‌افزار پيش‌بيني رسوبات مواد معدني
آناليز يك مورد واقعي از جهت تشكيل رسوب مواد معدني با استفاده از نرم افزار مربوطه
سطح مواد جامد معلق و مواد نفتي به عنوان يكي از عوامل آسيب سازندي
تئوري
تست‌ آزمايشگاهي مربوطه
سطح ميكروبي آب تزريقي و اثر آن بر تغيير تراوايي
تئوري
تست‌ آزمايشگاهي مربوطه
انواع رس و اثر آب‌هاي تزريقي بر آنها و آسيب سازندي مرتبط
تئوري
تست‌ آزمايشگاهي مربوطه
مروري اجمالي بر راههاي جلوگيري و درمان مشكلات ارايه شده
افزایش برداشت ناشی از تزریق آب
تراوایی نسبی
ترشوندگی
فشار مویینگی
مروری اجمالی بر روش های نوین ازدیاد برداشت آب پایه

 


تزریق گاز
چالش هاي آسیب سازندی تزريق گاز به ميادين نفتي
تشکیل رسوب آسفالتین به عنوان اصلی ترین موضوع
تئوري
تست‌هاي آزمايشگاهي مرتبط
سارا
تست فیلتراسیون در فشار بالا در سل
تست دینامیک تزریق به مغزه
....
افزایش برداشت ناشی از تزریق گاز
امتزاج پذیری
تئوري
تست‌هاي آزمايشگاهي مرتبط
تست لوله قلمی و تفاوت داده آن با واقعیت
تست تورم و استفاده آن در شبیه سازی
....
تراوایی نسبی و میزان بازیافت
تفاوت داده آزمایشگاهی با واقعیت
آشنایی با تکنیک تعمیم داده های آزمایشگاهی از مقیاس آزمایشگاه به مخزن به عنوان مثال برای داده های تراوایی نسبی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار