دوره آموزشی طراحي و برنامه ريزي آموزشي

آشنايي کلی با محيط Pipesim و بخش های مختلف آن
شبيه سازي خطوط لوله تك فازي
مدل سيال Black Oil و Compositional
شبيه سازي خطوط لوله نفتي با استفاده از مدل Black Oil
آناليز حساسيت و آناليز سيستم
شبيه سازي چاههاي نفتي و استفاده از آناليز گره اي براي تحليل شرايط توليد
شبيه سازي عملكرد چاه گازي با استفاده از مدل Compositional
شبيه سازي فرازآوري مصنوعي در چاه هاي نفتي
شبيه سازي خط لوله چند فازي و بررسي پديده هيدرات
شبيه سازي شبكه ها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار