دوره آموزشی پتروفیزیک کاربردی

مقدمه ای بر پتروفیزیک و ارزیابی سازند
آشنایی با خصوصیات پتروفیزیکی مخازن
منابع اطلاعاتی مورد استفاده در تفسیر پتروفیزیک
کاربردهای داده های پتروفیزیکی در مطالعه مخازن نفت و گاز

معرفی لاگ های مقاومت
انواع لاگ های نوترون و کاربرد هر کدام
آشنایی با فیزیک لاگ های هسته ای


آماده سازی، کنترل کیفیت لاگ ها و تصحیح محیطی لاگ ها
تفسیر Quick Look
نحوه تعیین پارامترهای پتروفیزیکی (Rw, m, n, a)
آشنایی با اصول زون بندی پتروفیزیکی
محاسبه پارامترهای پتروفیزیکی (تخلخل، اشباع سیال و لیتولوژی)


معرفی روشهای سنتی (Deterministic) و پیشرفته (Multimin) تفسیر لاگهای چاه پیمایی
نحوه استفاده از سایر داده ها (مغزه، آنالیز سیال و زمین شناسی) در تفسیر پتروفیزیکی
آموزش نحوه اعمال حدود برش، تعیین زونهای تولیدی و محاسبه خلاصه نتایج تفسیر لاگ ها (Pay Summary)
بررسی نمونه هایی از تفسیر لاگ های چاه پیمایی در مخازن کربناته و ماسه سنگی در میادین ایران
آشنایی با لاگ های برداشت شده در لوله جداری (cased hole logs)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار