آشنایی با سنگ مخزن و آنالیز مغزه های نفتی و تعبیر و تفسیر آن

شرح دوره:

در گرايش پتروفيزيك به ارزيابي و تفسير خواص فيزيكي سنگهاي مخزن شامل تخلخل، تراوايي، حجم شيل، فشار مويينگي، شعاع گلوگاههاي تخلخل، درصد اشباع شدگي سيالات مخزن، مرزهاي تماسي، زونهاي توليدي خالص و ناخالص، مدلسازي استاتيك مخزن، تعيين حدود برش و ... با استفاده از ارزيابي و تفسير لاگهاي چاه پيمايي معمولي، نمودارهاي چاه پيمايي ويژه، نمودارهاي تصويري چاه، داده هاي مغزه معمولي و ويژه، تست چاه و از اين قبيل پرداخته مي شود.

سرفصل دوره:

 1. Introduction
 • Reservoir characterization: seismic, core analysis, well testing, logs, cuttings, PVT… Role of core analysis
 1. Coring
 • Method for coring - Core preservation, cleaning and analysis - Conventional and special core analysis (CCA and SCAL)
 1. Generalities on two-phase flow properties
 • Darcy's law for two-phase flows in reservoir simulations and core analysis
 • Relative permeabilities - Capillarity, Capillary pressure - Wettability
 • Effect of petrophysical properties on fluid displacements, importance of wettability in water flooding
 • Modeling miscible displacements
 1. Conventional core analysis
 • Porosity: definition and measurements - Pore size distribution by NMR and Mercury Injection
 • Use of mercury to determine reservoir initial saturation and transition zones
 • Permeability: definition, measurements, indirect estimations, limits
 • Porosity/permeability correlations - Use of Core Analysis for Rock Typing
 1. Design of SCAL program
 • SCAL program to obtain dynamic properties for reservoir simulations
 • Plug selection and preparation (Rock typing, CT scan, plugging…) - Additional measurements on trimends (Mercury, XRD, Thin section)
 • Choice of a method for placing oil into the plug (Swi state) - Choice of a wettability restoration procedure
 • Choice of operating conditions for relative permeabilities, reservoir conditions, live oil, dead oil, calculation or confining pressure

 

 1. Measurements of scal properties
 • Dispersion tests to quantify plug heterogeneities - Measurement of wettability: Amott index, USBM, use of NMR
 • Relative permeabilities: steady-state, unsteady-state, in-situ saturation monitoring, interpretations
 • Capillary pressures: porous plates, centrifuge, semi-dynamic method - Formation factor and Resistivity index RI
 1. Quality control of available data
 • Old and new data, contents of reports
 • Porosity, comparisons with logs when available (effective and total porosity)
 • Permeability, various methods, liquid and gas permeability, Klinkenberg corrections, effect of confining pressure
 • Wettability: Amott compared to USBM, effect of wettability on Pc, Kr and RI, check consistency of the results
 • Validity of Kr measurements, existence of wettability restoration, interpretation with capillary pressure
 • Validity of centrifuge interpretation, existence of calculation of local saturation
 • Final verification of the plug selection in the various rock types (mineralogy, porosity/permeability correlation, pore size distribution, Kr, Pc, RI)
 1. Averaging petrophysical properties
 • Need for averaging rock types for reservoir simulations
 • Effect of heterogeneities, description of heterogeneities
 • Averaging for grid block properties - Averaging porosities and permeabilities - Averaging capillary pressures
 • Static averaging of end-points Kr
 • Dynamic averaging of Kr: pseudoization (Kyte and Berry)
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار